Měna : Kč

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Zobrazit košík Pokračovat k platbě

Smluvní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.mataharishop.cz, který provozuje František Vorel se sídlem Nábřeží 232/17, 695 01 Hodonín, zapsaná v Živnostenském rejstříku, IČ: 61744352, DIČ: CZ6404222385. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Vymezení pojmů

Prodávající – František Vorel se sídlem Nábřeží 232/17, 695 01 Hodonín, IČ: 61744352, DIČ: CZ6404222385 je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující – spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby ve smyslu ustanovení občanského zákoníku o ochraně spotřebitele.
Kupující – jiný subjekt – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Předmět smlouvy – předmětem smlouvy jsou položky uvedené v kupní smlouvě (zboží). Informace o zboží dostupné na www.mataharishop.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Ceny jsou uváděny včetně DPH (prodávající není plátcem DPH). Ceny uváděné u zboží je prodávající oprávněn v jednotlivých případech měnit na základě domluvy s kupujícím.

 

Uzavření kupní smlouvy v našem e-shopu

1. Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu www.mataharishop.cz, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné.
3. Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
6. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit cenu. Uvedená cena v internetovém obchodě i na objednávce je včetně dopravy.
7. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího.
8. Vyplněním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.

 

Platba za zboží

V internetovém obchodě www.mataharishop.cz lze za zboží platit převodem na účet: 673824063 / 0300 (ČSOB), variabilní symbol je uveden na objednávce (číslo objednávky). Zboží ze skladu prodávající odesílá ihned, jakmile dorazí platba na účet. Pokud objednávka obsahuje zboží označené jako „na objednávku", je celá objednávka včetně tohoto zboží odeslána po přijetí zboží prodávajícím od dodavatele. Standardní doba pro dodání takové zásilky je 4 týdny, ve výjimečných případech déle – v tom případě je kupující informován e-mailem nebo telefonicky, zda s opožděním zásilky souhlasí. Pokud kupující se zdržením dodávky delší než 4 týdny nesouhlasí, má právo na odstoupení od smlouvy bez dalšího důvodu.

 

Poštovné a způsob dopravy

Zásilky jsou rozesílány dopravou DPD. V případě poškození zásilky nás informujte na e-mailu info@mataharishop.cz, abychom mohli přistoupit k okamžitému řešení. Pokud zásilku neobdržíte do čtyř pracovních dní od přijetí automatického e-mailu, ve kterém vás informujeme o odeslání zboží, kontaktujte nás prosím rovněž na info@mataharishop.cz, abychom mohli přistoupit k reklamaci u DPD. K objednávce se připočítá příplatek za poštovné ve výši 140,- Kč. Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších úprav.

Zpracováváme osobní údaje zadané při objednávce. Při objednávce zadáváte Vaše jméno, příjmení, adresu (ulice, číslo popisné, číslo orientační, město a PSČ), email a telefon (telefon po Vás nevyžadujeme, vyplňujete ho dobrovolně a s vědomím, že budeme moci snadněji komunikovat).
Osobní údaje jsou uloženy v naší databázi. Nikdo kromě majitele internetového obchodu k nim nemá přístup. Osobní údaje v žádném případě neposkytujeme třetím stranám s výjimkou služby DPD při odesílání zboží.
Nákupem zboží na www.mataharishop.cz dáváte souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi. Údaje budou zpracovávány po dobu, dokud nevyjádříte nesouhlas s tímto zpracováním. Chcete-li podat nesouhlas se zpracováváním svých osobních údajů, napište nám email na info@mataharishop.cz nebo dopis na naši kontaktní adresu. Obratem Vaše údaje z databáze vymažeme a vyrozumíme Vás o tom.

 

Osobní odběr

1. Osobní odběr je možný na naší podnikatelské adrese. Odběr je nutné předem telefonicky, případně jiným způsobem domluvit.

2. Při objednávce je pouze potřeba označit variantu doručení „Osobní odběr".

 

Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem elektronického obchodu www.mataharishop.cz a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

 

Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží

1. Kupující má právo podle odst. 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží (v nepoškozeném obalu), bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží nelze vracet na dobírku. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží.

 

Závěrečná ustanovení

1. Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.
2. Obrázky uvedené u výrobků mohou mít pouze ilustrativní charakter.
3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.

 

Reklamační řád

1. Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem www.mataharishop.cz reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem nebo telefonicky.
2. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese info@mataharishop.cz. Oznámení o závadách musí obsahovat jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, popis závady a návrh na řešení vzniklé situace. Ve všech případech je třeba předložit kopii dokladu o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
3. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží. Upozornění : V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.
4. Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.
5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.
6. Reklamace se nemohou vztahovat na vlastnosti výrobku, které vyplývají z jeho hand-made podstaty. Jako rukodělné výrobky nemusí být vždy tvarově, barevně a velikostně stejné.